Nettleie, priser og avtaler

Alle som har behov for strøm må ha avtale med netteier om nettleieavtale. Fordi vi driver monopolvirksomhet er vi strengt regulert av myndighetene. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fastsetter årlig en inntektsramme som vi benytter for å beregne nettleie. Inntektene skal dekke kostnader ved transport av strøm, vedlikehold og utvikling av strømnettet.  Nettleien består av et årlig fastledd og et energiledd som er prisen per kilowattime (kWh) du bruker. Hvor stor hovedsikring du har avgjør hva du skal betale i nettleie. Her kan du lese litt om hva nettleie er, de ulike prisene vi har, leveringsplikt fra nettselskapet og avtaler og vilkår.
Gå til innholdet