Nettleiepriser for privat gjeldende fra 1. mai 2023 

Begrepsforklaring:

  • Energiledd: Hvor mye samlet strømforbruk du hadde siste måned og hvor stor andel av dette som ble brukt på dag (06.00 - 22.00) og natt (22.00 - 06.00).
  • Kapasitetsledd: Blir regnes ut som snittet av de tre timene i måneden (fordelt på tre forskjellige dager) du har brukt mest strøm (kWh/h også referert til som kW i prislisten).
  • Offentlige avgifter: En stor andel av det du betaler i nettleie er skatter og avgifter som ikke går til nettselskapet, men direkte inn i statskassen.

Nettleieprisene er oppgitt inklusive avgifter (merverdiavgift på 25 %, lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova) på 1,25 øre/kWh og forbruksavgift på 19,80 øre/kWh. Det tas forbehold om endringer i priser og offentlige avgifter.

 

Pris energiledd gjeldende i perioden 01.05.2023 - 31.12.2023:

Energiledd Dag (6 - 22) Natt (22 - 6)
Pris energiledd, øre/kWh 40,30 30,68
Herav avgifter 24,90 22,98

Pris kapasitetsledd gjeldende i perioden 01.05.2023 - 31.12.2023:

Kapasitetsledd
kW Kr/mnd
0 - 2 91
2 - 5 162
5 - 10 277
10 - 15 408
15 - 20 539
20 - 25 671
25 - 50 1 153
50 - 75 1 810
75 - 100
2 467
100 - 150 3 563
150 - 200 4 876
200 - 300 7 066
300 - 400 9 697
400 - 500 12 324
0ver 500 14 953


Hva er effekt og hvor mye effekt bruker du?
Effekt (kW), eller din kapasitetsbruk, er hvor mye strøm du bruker samtidig. På Min side finner du effektkurvene for ditt forbruk. 

Plusskunde 


Nettleie forbruk:
ordinær nettleie (energiledd, kapasitetsledd, avgifter).

Nettleie innmating: 
negativt energiledd  ved innmating av overskuddsproduksjon beregnes ut fra følgende formel: energiledd =  innmating (kWh)  x  spotpris  x  marginaltapssats

Marginaltapssatser: 6% på vinter (01.11-01.05) og 4% på sommer.

Kunden må selv inngå avtale med sin strømleverandør om salg av overskuddsproduksjon.  

 

Leveringspliktig strøm fra nettselskapet

 

Nord Pool spotpris + 6,25 øre/kWh