Nettleiepriser bedrift fra 1. februar 2020

Priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift og eksklusiv forbruksavgift på elektrisk strøm. Fastbeløp er inklusiv lovbestemt påslag til Enovas energifond på 800 kr/år/målepunkt-ID. Det tas forbehold om endringer i priser og offentlige avgifter.  


NET-L 
Hovedsikring mindre eller lik 63A ved 230V (40A ved 400V) 
Fastbeløp: 2 750 kr/år 
Energipris: 18,5 øre/kWh 
Forbruksavgift: 16,13 øre/kWh 

NET-S 
Hovedsikring mindre eller lik 125A ved 230V (80A ved 400V) 
Fastbeløp: 5 150 kr/år 
Energipris: 18,5 øre/kWh 
Forbruksavgift: 16,13 øre/kWh 

Bedrift - effektmålt 
Effektleddet avregnes etter anleggets høyeste timeverdi, som er høyeste målte effektuttak i løpet av en time, for den aktuelle kalendermåneden. 
Hovedsikring større enn 125A ved 230V eller 80A ved 400V 

NMT Effektmålt næring, lavspenning 
Fastbeløp: 8 800 kr/år 
Energipris: 5,0 øre/kWh 
Forbruksavgift: 16,13 øre/kWh 

Effektpris vinter (jan, feb, nov, des): 
0-199kW = 60 kr/kW/mnd 
200-499 kW = 53 kr/kW/mnd 
500-799 kW = 47 kr/kW/mnd
>800 kW = 40 kr/kW/mnd

Effektpris sommer (mars - oktober): 
0-199 kW = 45 kr/kW/mnd
200-499 kW = 40 kr/kW/mnd
500-799 kW = 35 kr/kW/mnd 
>800 kW = 30 kr/kW/mnd 

NM3-1 Effektmålt næring, høyspenning 

Fastbeløp: 20 800 kr/år 
Energipris: 2,8 øre/kWh 
Forbruksavgift: 16,13 øre/kWh 

Effektpris vinter (jan, feb, nov, des): 
0-499 kW = 45 kr/kW/mnd 
500-999 kW = 42 kr/kW/mnd 
>1000 kW = 38 kr/kW/mnd

Effektpris sommer (mars - oktober): 
0-499 kW = 35 kr/kW/mnd 
500-999 kW = 33 kr/kW/mnd
>1000 kW = 28 kr/kW/mnd

Leveringsplikt - strøm etter nettselskapets leveringsplikt 

Nord Pool spotpris + 5 øre/kWh påslag første 6 uker, deretter økes det til spotpris + 20 øre/kWh