Nettleiepriser for bedrift gjeldende fra 1. januar 2023

 

Den nye nettmodellen som blir innført i Norge fra 1. juli 2022 vil medføre endring i nett-tariffering også for en del bedriftskunder. I den nye modellen blir kundene gruppert etter størrelsen på forbruket. Én type nettleie for bedriftskunder med forbruk under 100 000 kWh per år og en annen for bedriftskunder med større enn 100 000 kWh per år. 

Nettleie for bedriftskunder med årlig forbruk under 100 000 kWh


Nettleien vil bestå av tre ledd:

  • Kapasitetsleddet Blir regnes ut som snittet av de tre timene i måneden (fordelt på tre forskjellige dager) du har brukt mest strøm. (kWh/h også referert til som kW i prislisten)
  • Energileddet bestemmes av hvor mye strøm bedriften bruker totalt (antall kWh totalt i måneden), og når kunden bruker strømmen. Energileddet er lavere mellom klokken 2200 og 0600.
  • Offentlige avgifter som er forbruksavgift og ENOVA-avgift. 

Alle prisene er oppgitt ekskl. mva., ekskl. forbruksavgift øre/kWh og ink. påslag til Enovas energifond på 800 kr/år/målepunkt-ID. Unntaket er prisene for kapasitetsleddet, der påslag til Enova energifond er ekskludert. Forbruksavgift i månedene januar, februar og mars er 9,16 øre/kWh og for resten av året er satsen 15,84 øre/kWh. Det tas forbehold om endringer i priser og offentlige avgifter.  
 

Kapasitetsledd (ekskl. Enova-avgift) Energiledd
kW Kr/mnd Dag (6 - 22)
øre/kWh
Natt (22- 6)
øre/kWh
0 - 2 66,40 14 7
2 - 5 117,60 14 7
5 - 10 201,60 14 7
10 - 15 296,80 14 7
15 - 20 392,00 14 7
20 - 25 488,00 14 7
25 - 50 838,40 14 7
50 - 75 1316,00 14 7
75 - 100
1794,40 14 7
100 - 150 2591,20 14 7
150 - 200 3546,40 14 7
200 - 300 5139,20 14 7
300 - 400 7052,00 14 7
400 - 500 8963,20 14 7
over 500 10875,20 14 7


Nettleie for bedriftskunder med årlig forbruk over 100 000 kWh, samt høyspent uttak


Nettleien består av fire ledd:

 

  • Fastledd
  • Effektledd basert på faktisk effektbruk per måned
  • Energiledd basert på hvor mange kWh som er forbrukt siste måned
  • Offentlige avgifter som er forbruksavgift og ENOVA-avgift


Prisene er oppgitt ekskl. mva., ekskl. forbruksavgift øre/kWh og ekskl. påslag til Enovas energifond på 800 kr/år/målepunkt-ID. Forbruksavgift i månedene januar, februar og mars er 9,16 øre/kWh og for resten av året er satsen 15,84 øre/kWh. Det tas forbehold om endringer i priser og offentlige avgifter.

V (vinter) er november - april og S (sommer) er mai - oktober.

NMT Effekt lavspent - alle lavtspentprodukter:

Fastledd Effektledd Energiledd
kr/år kW kr/kW/mnd, V kr/kW/mnd, S øre/kWh
4 475 0 - 99 53 35 4,5
4 475
100 - 399 44 30 4,5
4 475 over 400 35 24 4,5


NM3 -1 Effekt høyspent - alle høyspentprodukter:

Fastledd Effektledd Energiledd
kr/år kW kr/kW/mnd, V kr/kW/mnd, S øre/kWh
15 150 0 - 499 39 30 2,5
15 150 500 - 999 37 28 2,5
15 150 over 1000 33 23 2,5Bedrift - effektmålt uprioritert
Uprioritert tilknytning gir nettselskapet rett til å koble kunden fra nettet. Utkoblingen er av ubegrenset varighet, men kunden vil kobles til nettet uten ugrunnet opphold når dette er driftsmessig forsvarlig. Kunder på uprioritert tilknytning må ha overstrømsvern som tillater uttak av minst 1000 kW.

NMT-UP - Uprioritert forsyning lavspent:

Fastledd Effektledd Energiledd
kr/år kW kr/kW/mnd, V kr/kW/mnd, S øre/kWh
4 475 0 - 99 21 21 4,5
4 475 100 - 399 17 17 4,5
4 475 over 400 14 14 4,5NM3-1-UP - Uprioritert forsyning høyspent:

Fastledd Effektledd Energiledd
kr/år kW kr/kW/mnd, V kr/kW/mnd, S øre/kWh
15 150 0 - 499 15 15 2,5
15 150 500 - 999 14 14 2,5
15 150 over 1000 13 13 2,5


Leveringspliktig strøm fra nettselskapet


Nord Pool spotpris + 5 øre/kWh