Nettleiepriser for privat gjeldende fra 1. juli 2022


Den nye nettleiemodellen belønner strømbrukere som bruker lite strøm samtidig, og tilsvarende vil det bli noe dyrere å bruke mye strøm samtidig.

De fleste vil ikke merke store endringer som følge av ny nettleiemodell: 80% av Tensios kunder vil uten å endre på vanene sine betale omtrent det samme som i dag, eller noe mindre i nettleie.

Men de som lader elbilen sin hjemme, eller har annet spesielt effektkrevende strømuttak i hjemmet sitt, bør være ekstra oppmerksomme på forbruksvanene sine når ny nettleiemodell nå blir innført.

Begrepsforklaring:

  • Energiledd: Hvor mye samlet strømforbruk du hadde siste måned og hvor stor andel av dette som ble brukt på dag (06.00 - 22.00) og natt (22.00 - 06.00).
  • Kapasitetsledd: Blir regnes ut som snittet av de tre timene i måneden (fordelt på tre forskjellige dager) du har brukt mest strøm. (kWh/h også referert til som kW i prislisten)
  • Offentlige avgifter: En stor andel av det du betaler i nettleie er skatter og avgifter som ikke går til nettselskapet, men direkte inn i statskassen.

Nettleieprisene er oppgitt inklusive avgifter (merverdiavgift på 25 %, lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova) på 1,25 øre/kWh og forbruksavgift på elektrisk strøm på 19,263 øre/kWh). Det tas forbehold om endringer i priser og offentlige avgifter.  

Pris energiledd gjeldende i perioden 01.07.2022 - 31.12.2022:

Energiledd Dag (6 - 22) Natt (22 - 6)
Pris energiledd, øre/kWh 36,26 28,39
Herav avgifter 23,66 22,09


Pris kapasitetsledd gjeldende i perioden 01.07.2022 - 31.12.2022:

Kapasitetsledd
kW Kr/mnd
0 - 2 72,50
2 - 5 127,50
5 - 10 218,50
10 - 15 322,50
15 - 20 426,25
20 - 25 530,00
25 - 50 911,25
50 - 75 1 430,00
75 - 100
1 950,00
100 - 150 2 816,25
150 - 200 3 855,00
200 - 300 5 586,25
300 - 400 7 665,00
400 - 500 9 743,50
0ver 500 11 821,25

 

Plusskunde 


Nettleie forbruk:
ordinær nettleie (energiledd, kapasitetsledd, avgifter).

Nettleie innmating: 
negativt energiledd  ved innmating av overskuddsproduksjon beregnes ut fra følgende formel: energiledd =  innmating (kWh)  x  spotpris  x  marginaltapssats

Marginaltapssatser: 6% på vinter (01.11-01.05) og 4% på sommer.

Kunden må selv inngå avtale med sin strømleverandør om salg av overskuddsproduksjon.  

 

Leveringspliktig strøm fra nettselskapet


Nord Pool spotpris + 6,25 øre/kWh