Når uhell skjer

Hvis noen får strøm gjennom kroppen behøver personen øyeblikkelig førstehjelp. Ved fare for liv og helse, ring:

110 - Brann
112 - Politi
113 - Ambulanse

Skade på strømanlegg

 

Ved feil eller skade på strømanlegg, for eksempel om du har observert en åpen strømkasse, kan driftssentralen kontaktes hele døgnet på telefon 74121500.

Avviksmeldinger og personulykker (etterregistrering)

 

Avviksmeldinger ved personulykker for Tensio TS sine leverandører.
Her kan entreprenører melde inn hendelser på Tensio TS sine anlegg, bygg med mer.


Registrer hendelsen for Tensio og legg med vedlegg (utskrift fra eget avvikssystem, merket kart og eventuelle bilder).