Strømnettet

Strømnettet består av transmisjonsnett som opereres av Statnett, et regionalnett som transporterer strøm internt i en region og distribusjonsnettet som fører strømmen hjem til hver enkelt kunde. Både regionalnett og distribusjonsnett er å anse som distribusjonsnett i henhold til EU-regelverket. Her finner du informasjon om begreper knyttet til disse, samt om regional kraftsystemutredning.