Nettleiepriser for bedrift gjeldende fra 1. juli 2022


Den nye nettmodellen som blir innført i Norge fra 1. juli 2022 vil medføre endring i nett-tariffering også for en del bedriftskunder. I den nye modellen blir kundene gruppert etter størrelsen på forbruket. Én type nettleie for bedriftskunder med forbruk under 100 000 kWh per år og en annen for bedriftskunder med større enn 100 000 kWh per år. 

Nettleie for bedriftskunder med årlig forbruk under 100 000 kWh


Nettleien vil bestå av tre ledd:

  • Kapasitetsleddet Blir regnes ut som snittet av de tre timene i måneden (fordelt på tre forskjellige dager) du har brukt mest strøm. (kWh/h også referert til som kW i prislisten)
  • Energileddet bestemmes av hvor mye strøm bedriften bruker totalt (antall kWh totalt i måneden), og når kunden bruker strømmen. Energileddet er lavere mellom klokken 2200 og 0600.
  • Offentlige avgifter som er forbruksavgift og ENOVA-avgift. 

Prisene er oppgitt ekskl. mva., ekskl. forbruksavgift på 15,41 øre/kWh og ekskl. påslag til Enovas energifond på 800 kr/år/målepunkt-ID. Det tas forbehold om endringer i priser og offentlige avgifter. 
 

Kapasitetsledd Energiledd
kW Kr/mnd Dag (6 - 22)
øre/kWh
Natt (22- 6)
øre/kWh
0 - 2 58 12,6 6,3
2 - 5 102 12,6 6,3
5 - 10 175 12,6 6,3
10 - 15 258 12,6 6,3
15 - 20 341 12,6 6,3
20 - 25 424 12,6 6,3
25 - 50 729 12,6 6,3
50 - 75 1 144 12,6 6,3
75 - 100
1 560 12,6 6,3
100 - 150 2 253 12,6 6,3
150 - 200 3 084 12,6 6,3
200 - 300 4 469 12,6 6,3
300 - 400 6 132 12,6 6,3
400 - 500 7 794 12,6 6,3
over 500 9 457 12,6 6,3


Nettleie for bedriftskunder med årlig forbruk over 100 000 kWh, samt høyspent uttak


Nettleien består av fire ledd:

 

  • Fastledd
  • Effektledd basert på faktisk effektbruk per måned
  • Energiledd basert på hvor mange kWh som er forbrukt siste måned
  • Offentlige avgifter som er forbruksavgift og ENOVA-avgift


Prisene er oppgitt ekskl. mva., ekskl. forbruksavgift på 15,41 øre/kWh og ink. påslag til Enovas energifond på 800 kr/år/målepunkt-ID. Det tas forbehold om endringer i priser og offentlige avgifter.   

V (vinter) er november - april og S (sommer) er mai - oktober.

NMT Effekt lavspent - alle lavtspentprodukter:

Fastledd Effektledd Energiledd
kr/år kW kr/kW/mnd, V kr/kW/mnd, S øre/kWh
3 890 0 - 99 46 30 3,9
3 890
100 - 399 38 26 3,9
3 890
over 400 30 21 3,9


NM3 -1 Effekt høyspent - alle høyspentprodukter:

Fastledd Effektledd Energiledd
kr/år kW kr/kW/mnd, V kr/kW/mnd, S øre/kWh
13 180 0 - 499 34 26 2,2
13 180 500 - 999 32 24 2,2
13 180 over 1000 29 20 2,2Bedrift - effektmålt uprioritert
Uprioritert tilknytning gir nettselskapet rett til å koble kunden fra nettet. Utkoblingen er av ubegrenset varighet, men kunden vil kobles til nettet uten ugrunnet opphold når dette er driftsmessig forsvarlig. Kunder på uprioritert tilknytning må ha overstrømsvern som tillater uttak av minst 1000 kW.

NMT-UP - Uprioritert forsyning lavspent:

Fastledd Effektledd Energiledd
kr/år kW kr/kW/mnd, V kr/kW/mnd, S øre/kWh
3 890 0 - 99 18 18 3,9
3 890 100 - 399 15 15 3,9
3 890 over 400 12 12 3,9NM3-1-UP - Uprioritert forsyning høyspent:

Fastledd Effektledd Energiledd
kr/år kW kr/kW/mnd, V kr/kW/mnd, S øre/kWh
13 180 0 - 499 13 13 2,2
13 180 500 - 999 12 12 2,2
13 180 over 1000 11 11 2,2


Leveringspliktig strøm fra nettselskapet


Nord Pool spotpris + 5 øre/kWh