Ekom

Ønsker du å søke fellesføring, men mangler fellesføringsavtale med Tensio. Klikk her.

Tensio TS tillater fellesføring i sine lavspenningslinjer med aktører vi har signert fellesføringsavtale med. Denne siden gir deg mulighet til å søke elektronisk. Klikk her.

For å imøtekomme forespørsler begrunnet i "Lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon (Bredbåndsutbyggingsloven)" ber vi om at aktuelt skjema blir fylt ut og sendt inn:

  • - Forespørsel om tilgjengelig infrastruktur. Klikk her.
  • - Forespørsel om samordning av anleggsarbeid. Klikk her