Vedlikehold av nettanlegg

Skader på linjer, kabler eller strømskap kan være livsfarlige. Observerer du et åpent eller skadet strømskap, trær som ligger på linjen eller linjer som ligger på bakken, er det viktig at du holder avstand og melder fra til oss.

Vi har et stort antall anleggsdeler som kan bli utsatt for skader. Derfor er det fint om du varsler oss hvis du observerer skader,  også når det ikke er fare for liv og helse.