Det lokale eltilsyn

Nettselskaper er med hjemmel i eltilsynsloven pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg innenfor sitt forsyningsområdet. Det lokale eltilsyn (DLE) ved nettselskapet er derfor en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet, og utøver tilsyn etter retningslinjer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DLE fører tilsyn med elektriske lavspenningsanlegg i boliger og virksomheter, i tillegg til elvirksomheter.