Nettleiepriser privat fra 1. februar 2020

Tensio TS øker nettleien med ett øre per kWh på energileddet, og 200 kroner på fastleddet fra 1. februar 2020. Begge beløp eksklusiv mva. Endringene i nettleie følger den generelle prisveksten i samfunnet, samt tillegg for investeringer i nye nettanlegg og innføring av nye AMS-målere. Tensio TS AS har en av landets laveste nettleier, jamfør NVEs statistikker.

 

Nettleie privat er beregnet for husholdningsformål (boliger, hytter og fellesabonnement for gårdsdrift/bolig). Nettleieprisene er oppgitt inklusiv merverdiavgift på 25 %, inklusiv påslag for lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova) på 1 øre/kWh og inklusiv forbruksavgift på elektrisk strøm på 16,13 øre/kWh. Det tas forbehold om endringer i priser og  offentlige avgifter.

Bolig (NEH-L)
Hovedsikring  mindre eller lik 63A ved 230V (40A ved 400V)  
Fastbeløp: 2 437,50 kr/år 
Energipris: 44,5375 øre/kWh 

Bolig med større hovedsikring (NEH-S) 
Hovedsikring mindre eller lik 125A ved 230V (80A ved 400V) 
Fastbeløp: 5 437,50 kr/år 
Energipris: 44,5375 øre/kWh 

Blokkleilighet (NEH-LF)
6 eller flere målere bak stikkledning. 
Hovedsikring mindre eller lik 63A ved 230V (40A ved 400V)
Fastbeløp: 2 062,50 kr/år 
Energipris: 44,5375 øre/kWh 

Sesongpris
Nettleie med sesongvariabel energipris. Energiprisen varierer mellom sommer (april - sept) og vinter (jan - mars og okt - des). Avtaletid er minimum ett år.
 
NEH-LV Hovedsikring mindre eller lik 63A ved 230V (40A ved 400V)
Fastbeløp: 2 437,50 kr/år 
Energipris sommer: 42,0375 øre/kWh 
Energipris vinter: 46,4125 øre/kWh 
 
NEH-SV Hovedsikring mindre eller lik 125A ved 230V (80A ved 400V)
Fastbeløp: 5 437,50 kr/år 
Energipris sommer: 42,0375 øre/kWh 
Energipris vinter: 46,4125 øre/kWh 

NMH Effektmålt husholdning. 
Hovedsikring større enn 125A ved 230V (80A ved 400V) 
Fastbeløp: 10 000 kr/år 
Energipris: 27,2875 øre/kWh 
Effektpris: avregnes etter anleggets høyeste timeverdi (høyeste målte effektuttak gjennom en time) i den enkelte kalendermåned.

Effektpris vinter (jan, feb, nov, des)

0-199 kW = 75 kr/mnd/kW
200-499 kW = 66,25 kr/mnd/kW
500-799 kW = 58,75 kr/mnd/kW
>800 kW = 50 kr/mnd/kW

Effektpris sommer (mars - okt)
0-199 kW = 56,25 kr/mnd/kW
200-499 kW = 50 kr/mnd/kW
500-799 kW = 43,75 kr/mnd/kW
>800 kW = 37,5 kr/mnd/kW

Plusskunde 
Nettleie forbruk: 
ordinær nettleie (fastbeløp, energipris, avgifter)

Nettleie innmating: 
negativt energiledd  ved innmating av overskuddsproduksjon beregnes ut fra følgende formel:
Energiledd =  innmating (kWh)  x  spotpris  x  marginaltapssats

Marginaltapssatser: 6,5% vinter dag, 6 % vinter natt/helg, 5% resten av året.

Kunden må selv inngå avtale med sin strømleverandør om salg av overskuddsproduksjon.

Leveringsplikt - strøm etter nettselskapets leveringsplikt 
Første seks uker: Nord Pool spotpris + 6,25 øre/kWh  
Etter seks uker: Nord Pool spotpris + 25 øre/kWh