Personvern

Tensio ivaretar og beskytter sine kunders personvern. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde. Du skal du føle deg trygg på at håndteringen av dine personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene regelverk, og at det iverksettes egnede tiltak både tekniske og organisatorisk, slik at personopplysningene håndteres sikkert og at behandlingen er dokumenterbar. Les mer om personvern.