Små kraftverk - nettilknytning

Når det bygges anlegg for kraftproduksjon i forsyningsområdet til Tensio må tilknytning til strømnettet planlegges i samarbeid med nettselskapet. Her finner du informasjon om prosessen med å få tilknyttet produksjonsanlegget.

Vi bruker REN sin veiledning og avtaleverk for nettilknytning av kraftproduksjon.