Bygge og rive

Her finner du alt du trenger å vite før du setter i gang med å bygge, forandre eller rive noe i boligen din. I tillegg finner du informasjon om ulike avtaler som regulerer forholdet mellom deg og nettselskapet, kostnader, flytting av strømkabler, stolper og koblingskasser, samt plassering av strømmåler.