Hva gjelder din henvendelse?


Kundeforhold:
Har du spørsmål om ditt kundeforhold, faktura, forbruk, flytting eller strømmåler, send oss en henvendelse her.

Dine rettigheter som nettkunde: Ønsker du å klage på faktura, sende erstatningskrav eller søke om kompensasjon ved langvarig strømbrudd? Se dine rettigheter som nettkunde her.


Teknisk:
Ved tekniske spørsmål sender du oss en henvendelse fra et av skjemaene nedenfor. Første gang må du registrere deg med navn, epost og passord. Deretter kan du logge inn og følge status på sakene dine mens de pågår i Servicedesken

Skjema

Benyttes til

Anleggsbidrag

Spørsmål rundt anleggsbidrag, ev. spørsmål angående 10-årsregelen og detaljer rundt mottatt faktura. 

Arbeid nær/ved anlegg 

Innmelding av arbeid nært nettanlegg.

Eiendom tomter

Henvendelser omkring våre eiendommer og nettanlegg som befinner seg på disse eiendommene, ev. nettanlegg på privat/offentlig tomt, avstandsregler og tinglysning/heftelser på vår eiendom.

Elektromagnetisk felt

Henvendelser omkring elektromagnetisk felt og spørsmål om målinger knyttet til våre nettanlegg.

Flytting av nettanlegg

Flytting av nettstasjoner, kabelskap, stolper, barduner, lavspentlinjer, høyspentlinjer og ombygning fra linje til kabel.

Forespørsel om graving/opprydning

Henvendelser angående graving og/eller opprydning etter arbeid utført i regi av Tensio.

Forespørsel om nytilknytning/effektøkning

Forespørsel om nytilknytning til strømnettet eller ønske om effektøkning på eksisterende nett.

Jordfeil

Melding av jordfeil.

Kortslutningsberegninger

Beregning av kortslutningsverdier.

Manuell Elsmart-melding

Erstatter papirversjonen av «Melding om installasjonsarbeid» for elektrikere på egen bolig.

Regulering

Melding om reguleringer som påvirker vårt nett.

 Spenningsklage bedrift/gårdsbruk

Hvis du opplever større variasjoner i spenningen - for bedrift/gårdsbruk. 

 Spenningsklage privatkunde

Hvis du opplever større variasjoner i spenningen - for privatkunder.

Tilgang til våre anlegg

Henvendelse om tjenestemessig behov for tilgang til våre nettstasjoner eller andre av våre anlegg.

Ut-/innkobling av nettanlegg

Melding av behov for ut- og innkobling av våre nettanlegg. Vennligst merk at det er minst 5 dagers saksbehandlingstid på disse henvendelsene.

Vedlikehold nettanlegg

For å rapportere manglende vedlikehold av våre nettanlegg og ev. skader/mangler ved disse. F. eks. stolper, kabelskap, nettstasjoner og linjer/kabler.

Andre henvendelser

Henvendelser som ikke dekkes av øvrige skjema i denne oversikten eller som ikke gjelder ditt kundeforhold. Oversikt over ditt kundeforhold finner du på Min side.

Forespørsel om linjerydding sendes her.