Internkontroll av det elektriske anlegget

Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at de følger HMS-lovgivningen. Internkontrollsystemet skal omfatte elsikkerhet og gjelder enmannsbedrifter, borettslag, sameier og andre organisasjoner.