Nettleiepriser for privat gjeldende fra 1. januar 2023 


Begrepsforklaring:

  • Energiledd: Hvor mye samlet strømforbruk du hadde siste måned og hvor stor andel av dette som ble brukt på dag (06.00 - 22.00) og natt (22.00 - 06.00).
  • Kapasitetsledd: Blir regnes ut som snittet av de tre timene i måneden (fordelt på tre forskjellige dager) du har brukt mest strøm. (kWh/h også referert til som kW i prislisten)
  • Offentlige avgifter: En stor andel av det du betaler i nettleie er skatter og avgifter som ikke går til nettselskapet, men direkte inn i statskassen.

Nettleieprisene er oppgitt inklusive avgifter (merverdiavgift på 25 %, lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova) på 1,25 øre/kWh og forbruksavgift, som  i månedene januar, februar og mars er 11,45 øre/kWh og for resten av året er satsen 19,80 øre/kWh. Det tas forbehold om endringer i priser og offentlige avgifter.

Pris energiledd gjeldende i perioden 01.01.2023 - 31.03.2023:

Energiledd Dag (6 - 22) Natt (22 - 6)
Pris energiledd vinter (Jan,feb og mars), øre/kWh    30,20 21,45
Pris energiledd resterende måneder, øre/kWh 38,55 29,80
Herav avgifter (Vinter) 12,70 12,70
Herav avgifter (Resterende måneder) 21,05 21,05


Pris kapasitetsledd gjeldende i perioden 01.01.2023 - 31.03.2023:

Kapasitetsledd
kW Kr/mnd
0 - 2 83
2 - 5 147
5 - 10 252
10 - 15 371
15 - 20 490
20 - 25 610
25 - 50 1048
50 - 75 1645
75 - 100
2243
100 - 150 3239
150 - 200 4433
200 - 300 6424
300 - 400 8815
400 - 500 11204
0ver 500 13594
 

Plusskunde 


Nettleie forbruk:
ordinær nettleie (energiledd, kapasitetsledd, avgifter).

Nettleie innmating: 
negativt energiledd  ved innmating av overskuddsproduksjon beregnes ut fra følgende formel: energiledd =  innmating (kWh)  x  spotpris  x  marginaltapssats

Marginaltapssatser: 6% på vinter (01.11-01.05) og 4% på sommer.

Kunden må selv inngå avtale med sin strømleverandør om salg av overskuddsproduksjon.  

 

Leveringspliktig strøm fra nettselskapet


Nord Pool spotpris + 6,25 øre/kWh