Nettanlegg

Tensio TS drifter og vedlikeholder et omfattende strømnett i den sørlige delen av Trøndelag.  Nettanleggene er alle de ulike komponentene som strømnettet består av, som for eksempel luftlinjer, jordkabler, sjøkabler, stolper, master, transformatorstasjoner, nettstasjoner og kabelskap.