Personvern

Personvern er en grunnleggende rettighet som betyr at alle har rett til privatliv og til å kunne bestemme over egne personopplysninger.

Tensio TS ivaretar og beskytter sine kunders personvern. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde. Eksempler på dette er navn, adresse, fødselsnummer, kontonummer, målernummer og opplysninger om strømforbruk. Du skal du føle deg trygg på at håndteringen av dine personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene regelverk, og at det iverksettes egnede tiltak både tekniske og organisatorisk, slik at personopplysningene håndteres sikkert og at behandlingen er dokumenterbar. 

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Tensio TS AS ved nettdirektør Bjørn Rune Stubbe. Kontaktinformasjonen til Tensio TS AS er:

Adresse: Postboks 9480 Torgården, 7496 Trondheim

E-post: postmottak@tensio.no Telefon: 74 12 15 00

Organisasjonsnr.: 978 631 029

For eventuelle spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på epost: postmottak@tensio.no eller telefon 74 12 15 00.

 

Behandlingsansvarlig

 

Tensio TS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av selskapet. Ved å inngå avtale med Tensio TS som nettkunde vil vi ha et behandlingsgrunnlag for å benytte dine personopplysninger for å administrere ditt kundeforhold. 

Ut over dette behandler Tensio TS personopplysninger om deg i den grad det er nødvendig fordi lovgivingen påbyr det.

Hva vi bruker personopplysninger til

 

Personopplysningene brukes til å administrere ditt kundeforhold, gi deg de tjenestene du har registrert deg for, gjennomføre leveransen og faktureringen.  

Tensio TS behandler personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss, og opplysninger som du på annen måte gir fra deg, for eksempel til din kraftleverandør. Eksempler på personopplysninger som vi utveksler med din kraftleverandør kan være navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer, målepunktID, fødselsnummer. Nettselskapet innhenter og lagrer ditt personnummer fra folkeregisteret.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

 

Vår nettside benytter informasjonskapsler, såkalte cookies. Dette gjør vi for å forstå hvordan du bruker nettstedet, slik at vi kan bruke denne kunnskapen til på sikt å tilby deg en bedre opplevelse når du besøker tensio.no.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies fra nettsider. Du godkjenner bruk av cookies ved å bruke vår nettside. Du kan selv gjøre endringer i din egen nettleser og avvise alle cookies, men dersom du velger å blokkere alle cookies kan det være at du ikke får tilgang til deler av vårt nettsted.

Oppbevaring og lagring av personopplysninger


Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til personopplysningslovenenergilovenavregningsforskriften, Tensios standard vilkår for nettleie og tilknytningbokføringsingslovenforeldelsesloven, forbrukerkjøpsloven og regnskapsloven. Vi sørger for tekniske og organisatoriske tiltak som gir tilstrekkelig sikkerhet for personopplysningene.

Når Tensio TS ikke lenger har rettslig grunnlag for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

Utlevering av personopplysninger – taushetsplikt


Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:
a.    Med samtykke fra den som opplysningen gjelder
b.    Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov 
c.    Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet
d.    Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Vi viser til standard nettleieavtale pkt 16 om taushetsplikt

Innsyn og rettigheter

 

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Tensio TS har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. 

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en skriftlig henvendelse til postmottak@tensio.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Opplysningene vil bli utlevert ved fremvisning av gyldig legitimasjon.  

Fullmaktskjema: