Linjerydding

Trær nært høyspentledninger utgjør stor risiko for skader og strømbrudd. Nedenfor finner du nærmere informasjon om trefelling og skogrydding. Her finner du også informasjon om hva du må tenke på dersom du ønsker å fjerne et tre nært en kraftledning.