Arbeid nært nettanlegg

Du som er ansvarlig for arbeid i nærheten av våre anlegg er forpliktet til å overholde våre retningslinjer og sikkerhetstiltak.

Ta alltid kontakt med oss før du setter i gang arbeid i nærheten av linjer, kabler og andre nettanlegg. Uhell kan få store konsekvenser for din og andres sikkerhet samt store økonomiske konsekvenser. Skadevolder er erstatningspliktig når det påføres skade på våre anleggsdeler.

 

Nedenfor finner du det du trenger å vite om sikkerhet ved arbeid nært nettanlegg.