Arbeid nær nettanlegg

Du som er ansvarlig for arbeid i nærheten av våre anlegg er forpliktet til å overholde våre retningslinjer og sikkerhetstiltak.

Ta alltid kontakt med oss før du setter i gang arbeid i nærheten av linjer, kabler og andre nettanlegg. Uhell kan få store konsekvenser. Nedenfor finner du det du trenger å vite om sikkerhet ved arbeid nær nettanlegg.