Nettleiepriser for bedrift gjeldende fra 1. mai 2023

Den nye nettmodellen som ble innført i Norge fra 1. juli 2022 medførte endring i nett-tariffering også for en del bedriftskunder. I den nye modellen blir kundene gruppert etter størrelsen på forbruket. Én type nettleie for bedriftskunder med forbruk under 100 000 kWh per år og en annen for bedriftskunder med større enn 100 000 kWh per år. 

Nettleie for bedriftskunder med årlig forbruk under 100 000 kWh


Nettleien vil bestå av tre ledd:

  • Kapasitetsleddet Blir regnes ut som snittet av de tre timene i måneden (fordelt på tre forskjellige dager) du har brukt mest strøm. (kWh/h også referert til som kW i prislisten)
  • Energileddet bestemmes av hvor mye strøm bedriften bruker totalt (antall kWh totalt i måneden), og når kunden bruker strømmen. Energileddet er lavere mellom klokken 2200 og 0600.
  • Offentlige avgifter som er forbruksavgift og ENOVA-avgift. 

Alle prisene er oppgitt ekskl. mva., ekskl. forbruksavgift på 15,84 øre/kWh og ink. påslag til Enovas energifond på 800 kr/år/målepunkt-ID. Unntaket er prisene for kapasitetsleddet, der påslag til Enova energifond er ekskludert. Det tas forbehold om endringer i priser og offentlige avgifter. 
 

Kapasitetsledd (ekskl. Enova-avgift) Energiledd
kW Kr/mnd Dag (6 - 22)
øre/kWh
Natt (22- 6)
øre/kWh
0 - 2 72,80 15,4 7,7
2 - 5 129,60 15,4 7,7
5 - 10 221,60 15,4 7,7
10 - 15 326,40 15,4 7,7
15 - 20 431,20 15,4 7,7
20 - 25 536,80 15,4 7,7
25 - 50 922,40 15,4 7,7
50 - 75 1 448,00 15,4 7,7
75 - 100
1 973,60 15,4 7,7
100 - 150 2 850,40 15,4 7,7
150 - 200 3 900,80 15,4 7,7
200 - 300 5 652,80 15,4 7,7
300 - 400 7 757,60 15,4 7,7
400 - 500 9 859,20 15,4 7,7
over 500 11 962,40 15,4 7,7Nettleie for bedriftskunder med årlig forbruk over 100 000 kWh, samt høyspent uttak


Nettleien består av fire ledd:

 

  • Fastledd
  • Effektledd basert på faktisk effektbruk per måned
  • Energiledd basert på hvor mange kWh som er forbrukt siste måned
  • Offentlige avgifter som er forbruksavgift og ENOVA-avgift


Prisene er oppgitt ekskl. mva., ekskl. forbruksavgift på 15,84 øre/kWh og ekskl. påslag til Enovas energifond på 800 kr/år/målepunkt-ID. Det tas forbehold om endringer i priser og offentlige avgifter.

V (vinter) er november - april og S (sommer) er mai - oktober.

NMT Effekt lavspent - alle lavtspentprodukter:

Fastledd Effektledd Energiledd
kr/år kW kr/kW/mnd, V kr/kW/mnd, S øre/kWh
4 923 0 - 99 58 38 4,9
4 923
100 - 399 48 33 4,9
4 923 over 400 38 27 4,9


NM3 -1 Effekt høyspent - alle høyspentprodukter:

Fastledd Effektledd Energiledd
kr/år kW kr/kW/mnd, V kr/kW/mnd, S øre/kWh
16 658 0 - 499 43 33 2,8
16 658 500 - 999 40 30 2,8
16 658 over 1000 37 25 2,8Bedrift - effektmålt uprioritert
Uprioritert tilknytning gir nettselskapet rett til å koble kunden fra nettet. Utkoblingen er av ubegrenset varighet, men kunden vil kobles til nettet uten ugrunnet opphold når dette er driftsmessig forsvarlig. Kunder på uprioritert tilknytning må ha overstrømsvern som tillater uttak av minst 1000 kW.

NMT-UP - Uprioritert forsyning lavspent:

Fastledd Effektledd Energiledd
kr/år kW kr/kW/mnd, V kr/kW/mnd, S øre/kWh
4 923 0 - 99 23 23 4,9
4 923 100 - 399 19 19 4,9
4 923 over 400 15 15 4,9NM3-1-UP - Uprioritert forsyning høyspent:

Fastledd Effektledd Energiledd
kr/år kW kr/kW/mnd, V kr/kW/mnd, S øre/kWh
16 658 0 - 499 16 16 2,8
16 658 500 - 999 15 15 2,8
16 658 over 1000 14 14 2,8


Leveringspliktig strøm fra nettselskapet

Nord Pool spotpris + 5 øre/kWh