Utbygging av bolig-, hytte- og næringsfelt

Ved utbygging av større industribygg, industriområder, bolig- eller hyttefelt må utbygger så tidlig som mulig gi oss relevant informasjon. Begynn planleggingen tidlig da bygging av nettinfrastruktur krever involvering av mange interessenter, som grunneier, naboer, kommune, Statens vegvesen, Kystverket og ulike vernehensyn. Nedenfor kan du lese mer om ansvar og tidsfrister i byggeprosessen.