Saksgang ved større nettutbygginger - Tilknytning av 1 MW eller mer


Den pågående elektrifiseringen og grønne omstillingen fører til at uttaket fra strømnettet øker betydelig. Det er derfor kapasitetsutfordringer i strømnettet over hele Norge, inkludert i Trøndelag. Det er stor variasjon i modenheten i de ulike prosjektene som ønsker tilgang til strømnettet og i tråd med nasjonale føringer er det ikke ønskelig at umodne prosjekter blokkerer for tilknytning av andre og mer modne prosjekter.

For å sikre en likebehandlet og rettferdig modenhetsvurdering av innmeldte saker, er det behov for at alle kunder oppgir lik informasjon om sitt prosjekt. 
Følgende skriv viser informasjonsbehovet til Tensio i forbindelse med tilknytningsforespørsler lik eller over 1 MW.

Saksgang med ordinære behandlingstider er gitt i tabellen under, se også skisse som viser prosessen. Der det blir lengre behandlingstid varsles kunden på saken. Viser også til egen informasjon fra Statnett med prosessbeskrivelsen for transmisjonsnettet. 

Forespørsel fra kunde   

Kunden må fylle ut skjema Forespørsel om nytilknytning/effektøkning for å opprette kundesak.

 

   1)   Kunde

   2)   Opplysning om ønsket effektbehov

   3)   Lokasjon, reguleringsplan og evt. andre avtaler

   4)   Dokumentasjon på prosjektplan

   5)   Finansiering                                                                

Svar kundehenvendelse

 

Opptil 2 uker

Bekreftelse på mottatt henvendelse.
Informere kunden om videre prosess og at det beregnes anleggsbidrag.

Vurdering av ledig kapasitet  Opptil 4 mnd. Distribusjonsnett. 
 Opptil 4 mnd. Regionalnett.
Se informasjon hos Statnett  Transmisjonsnett.
Parallell avklaring med Statnett.
Hvis analysen viser at det er ledig kapasitet, blir den forespurte kapasiteten reservert. Kunden har 6 mnd. frist på bestille kapasiteten. 

(Utvidet utredning)

0,5 - 1,5 år

Inngå avtale om utredning der det er nødvendig å gjøre en større analyse for å kartlegge løsning og bestemme riktig kostnadsgrunnlag.

(Nettkonsesjon)  1 - 5 år  Der det er aktuelt må det gjøres avtale om melding og konsesjonsprosess.

Nettutbyggingsavtale

Kundefrist 3 mnd.

Kunden aksepterer nettutbyggingsavtale med anleggsbidrag og tildeles nettkapasitet. Kunden betaler anleggsbidrag i henhold til avtalen (forhåndsbetaling eller delbetaling hvis avtalt).           
Utførelse  0,5 - 3 år  Detaljprosjektering  og bygging av nettanlegg.

 

 

Figuren illustrerer ledetid fra utredning til ferdig bygd anlegg.