Strinda Transformatorstasjon


Blakli.png

Estimert ferdig

2028

Status

Under planlegging

Info om prosjektet

 

Strinda transformatorstasjon (Blakli) er en viktig brikke for spenningsoppgraderingen i Trondheim. Det vil pågå aktiviteter i flere perioder før ferdigstillelse. I hovedsak deles aktivitetene i en midlertidig periode og en endelig løsning.

Den midlertidige løsningen blir bygget i 2024, som delvis er en erstatning for dagens anlegg i Strinda transformatorstasjon. I neste fase vil det bygges en ny stasjonsbygning. 

Spørsmål?

Prosjekt - Blakli Transformatorstasjon

Kontakt oss

Kundeservice Tensio TS
74 12 15 00

Prosjektleder:
Svein Harald Gunnes 
svein.gunnes@tensio.no