Buran Transformatorstasjon


Buran.jpg

Estimert ferdig

2027

Status

Under planlegging

Info om prosjektetBuran transformatorstasjon ble bygd på 60-tallet, den har gjort en god og viktig jobb i over 60 år, men nå er det behov for å gjøre omfattende tiltak av flere årsaker. 

De viktigste årsakene er at det ble gjort en risikovurdering av Buran transformatorstasjon, som endte i klare anbefalinger om å erstatte store deler av anlegget basert på sikkerheten til personell som jobber i anlegget. I tillegg er transformeringskapasiteten brukt opp i stasjonen og stasjonen lar seg ikke utvide pga. manglende plass i eksisterende bygning. Det er ikke endelig avklart rundt ny stasjonsløsning.

 

Spørsmål?

Prosjekt - Buran

Kontakt oss

Kundeservice Tensio TS
74 12 15 00

Prosjektleder:
Svein Harald Gunnes 
svein.gunnes@tensio.no