Belbuan Transformatorstasjon


Bilde1.jpg

Estimert ferdig

2025

Status
Behandling av konsesjon 


Info om prosjektet

 

Belbuan transformatorstasjon ble bygd tilbake i 1961, den har gjort en god og viktig jobb i over 60 år, men nå er det behov for å gjøre omfattende tiltak av flere årsaker.  
 
De viktigste årsakene er at det ble gjort en risikovurdering av Belbuan transformatorstasjon, som endte i klare anbefalinger om å erstatte store deler av anlegget basert på sikkerheten til personell som jobber i anlegget. I tillegg er transformeringskapasiteten brukt opp i stasjonen og stasjonen lar seg ikke utvide pga. manglende plass i eksisterende bygning. 
Den nye transformatorstasjonen er planlagt vest for eksisterende stasjon, ved Brøsetveien og rett øst for Nidar fabrikker. 

Belbuan.png
Figuren viser planlagt plassering for nye Belbuan transformatorstasjon (Brun farge).
Eksisterende stasjon er vist med stiplet linje inne i grønt felt.

Spørsmål?

Prosjekt - Belbuan Transformatorstasjon

Kontakt oss

Kundeservice Tensio TS
74 12 15 00

Prosjektleder:
Svein Harald Gunnes 
svein.gunnes@tensio.no

Dokumentasjon