Nettleiepriser privat fra 1. januar 2022 - 31. mars 2022


Nettleie privat er beregnet for husholdningsformål (boliger, hytter og fellesabonnement for gårdsdrift/bolig). Nettleieprisene er oppgitt inklusive avgifter (merverdiavgift på 25 %, lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova) på 1,25 øre/kWh og forbruksavgift på elektrisk strøm på 19,26 øre/kWh. I månedene jan, feb og mars 2022 er forbruksavgiften redusert til 11,14 øre). Det tas forbehold om endringer i priser og offentlige avgifter.

 

Bolig (NEH-L)
Hovedsikring  mindre eller lik 63A ved 230V (40A ved 400V)  
Fastbeløp: 2 375 kr/år 
Energipris 01.01.22 - 31.03.22: 35,51 øre/kWh
Energipris 01.04.22 - 31.12.22: 43,64 øre/kWh

Bolig med større hovedsikring (NEH-S) 
Hovedsikring mindre eller lik 125A ved 230V (80A ved 400V) 
Fastbeløp: 5 312,50 kr/år 
Energipris 01.01.22 - 31.03.22: 35,51 øre/kWh
Energipris 01.04.22 - 31.12.22: 43,64 øre/kWh

Bolig med liten hovedsikring (NEH-MIN)

Hovedsikring mindre enn 20A ved enfase 230V

Fastbeløp: 1 187,5 kr/år

Energipris 01.01.22 - 31.03.22: 35,51 øre/kWh
Energipris 01.04.22 - 31.12.22: 43,64 øre/kWh

 

Blokkleilighet (NEH-LF)
6 eller flere målere bak stikkledning. 
Hovedsikring mindre eller lik 63A ved 230V (40A ved 400V)
Fastbeløp: 2 000 kr/år 
Energipris 01.01.22 - 31.03.22: 35,51 øre/kWh
Energipris 01.04.22 - 31.12.22: 43,64 øre/kWh

Blokkleilighet med større hovedsikring (NEH-SF) 
6 eller flere målere bak stikkledning. 
Hovedsikring mindre eller lik 125A ved 230V (80A ved 400V)
Fastbeløp: 4 937,50 kr/år 
Energipris 01.01.22 - 31.03.22: 35,51 øre/kWh
Energipris 01.04.22 - 31.12.22: 43,64 øre/kWh

 

Blokkleilighet med liten hovedsikring (NEH-MINF)

6 eller flere målere bak stikkledning.

Hovedsikring mindre enn 20A ved enfase 230V

Fastbeløp: 812,5 kr/år

Energipris 01.01.22 - 31.03.22: 35,51 øre/kWh
Energipris 01.04.22 - 31.12.22: 43,64 øre/kWh


Sesongpris

Nettleie med sesongvariabel energipris. Energiprisen varierer mellom sommer (mai - okt) og vinter (nov - apr). Avtaletid er minimum ett år.
 
NEH-LV Hovedsikring mindre eller lik 63A ved 230V (40A ved 400V)
Fastbeløp: 2 375 kr/år 
Energipris sommer: 01.05.22-31.10.22: 41,26 øre/kWh 
Energipris vinter: 01.01.22-01.04.22 og 01.11.22-31.12.22: 37,39 øre/kWh og
01.04.22-01.05.22: 45,51 øre/kWh
 
NEH-SV Hovedsikring mindre eller lik 125A ved 230V (80A ved 400V)
Fastbeløp: 5 312,50 kr/år 
Energipris sommer: 01.05.22-31.10.22: 41,26 øre/kWh 
Energipris vinter: 01.01.22-01.04.22 og 01.11.22-31.12.22: 37,39 øre/kWh og 
01.04.22-01.05.22: 45,51 øre/kWh

NMH Effektmålt husholdning. 
Hovedsikring større enn 125A ved 230V (80A ved 400V) 
Fastbeløp: 5 000 kr/år 
Energipris 01.01.22 - 31.03.22: 18,64 øre/kWh
Energipris 01.04.22 - 31.12.22: 26,76 øre/kWh
Effektpris: avregnes etter anleggets høyeste timesverdi (høyeste målte effektuttak gjennom en time) i den enkelte kalendermåned.

Effektpris vinter (nov - apr)

0-99 kW = 73,75 kr/mnd/kW
100-399 kW = 61,25 kr/mnd/kW
400+ kW = 48,75 kr/mnd/kW

Effektpris sommer (mai - okt)
0-99 kW = 48,75 kr/mnd/kW
100-399 kW = 41,25 kr/mnd/kW
400+ kW = 33,75 kr/mnd/kW

Plusskunde 
Nettleie forbruk: 
ordinær nettleie (fastbeløp, energipris, avgifter)

Nettleie innmating: 
negativt energiledd  ved innmating av overskuddsproduksjon beregnes ut fra følgende formel:
Energiledd =  innmating (kWh)  x  spotpris  x  marginaltapssats

Marginaltapssatser: 6,5% vinter dag, 6 % vinter natt/helg, 5% resten av året.

Kunden må selv inngå avtale med sin strømleverandør om salg av overskuddsproduksjon.

Leveringsplikt - strøm etter nettselskapets leveringsplikt 
Første seks uker: Nord Pool spotpris + 6,25 øre/kWh  
Etter seks uker: Nord Pool spotpris + 25 øre/kWh