Nettleiepriser privat fra 1. januar 2021

 

Nettleie privat er beregnet for husholdningsformål (boliger, hytter og fellesabonnement for gårdsdrift/bolig). Nettleieprisene er oppgitt inklusiv merverdiavgift på 25 %, inklusiv påslag for lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova) på 1 øre/kWh og inklusiv forbruksavgift på elektrisk strøm på 16,69 øre/kWh. Det tas forbehold om endringer i priser og  offentlige avgifter.

Bolig (NEH-L)
Hovedsikring  mindre eller lik 63A ved 230V (40A ved 400V)  
Fastbeløp: 2 375 kr/år 
Energipris: 45,2375 øre/kWh 

Bolig med større hovedsikring (NEH-S) 
Hovedsikring mindre eller lik 125A ved 230V (80A ved 400V) 
Fastbeløp: 5 312,5 kr/år 
Energipris: 45,2375 øre/kWh


Blokkleilighet (NEH-LF)
6 eller flere målere bak stikkledning. 
Hovedsikring mindre eller lik 63A ved 230V (40A ved 400V)
Fastbeløp: 2 000 kr/år 
Energipris: 45,2375 øre/kWh

Nye produkter fra 01.06.2021:

Tensio innfører et eget produkt for kunder med små anlegg og lavt energiforbruk. Produktet skal bidra til riktigere prising av nettjenester for kunder med lavt energiforbruk og vil gjelde for kunder med sikringer inntil 20A ved enfase 230V. Kunder med små anlegg vil overføres til dette produktet automatisk og trenger ikke kontakte nettselskapet.


Bolig med liten hovedsikring (NEH-MIN)

Hovedsikring mindre enn 20A ved enfase 230V

Fastbeløp: 1 187,5 kr/år

Energipris: 45,2375 øre/kWh

 

Blokkleilighet med liten hovedsikring (NEH-MINF)

6 eller flere målere bak stikkledning.

Hovedsikring mindre enn 20A ved enfase 230V

Fastbeløp: 812,5 kr/år

Energipris: 45,2375 øre/kWh


Sesongpris
Nettleie med sesongvariabel energipris. Energiprisen varierer mellom sommer (apr - sep) og vinter (okt - mar). Avtaletid er minimum ett år.
 
NEH-LV Hovedsikring mindre eller lik 63A ved 230V (40A ved 400V)
Fastbeløp: 2 375 kr/år 
Energipris sommer: 42,7375 øre/kWh 
Energipris vinter: 47,1125 øre/kWh 
 
NEH-SV Hovedsikring mindre eller lik 125A ved 230V (80A ved 400V)
Fastbeløp: 5 312,50 kr/år 
Energipris sommer: 42,7375 øre/kWh 
Energipris vinter: 47,1125 øre/kWh 

NMH Effektmålt husholdning. 
Hovedsikring større enn 125A ved 230V (80A ved 400V) 
Fastbeløp: 10 000 kr/år 
Energipris: 27,9875 øre/kWh 
Effektpris: avregnes etter anleggets høyeste timesverdi (høyeste målte effektuttak gjennom en time) i den enkelte kalendermåned.

Effektpris vinter (nov - apr)

0-99 kW = 73,75 kr/mnd/kW
100-399 kW = 61,25 kr/mnd/kW
400+ kW = 48,75 kr/mnd/kW

Effektpris sommer (mai - okt)
0-99 kW = 48,75 kr/mnd/kW
100-399 kW = 41,25 kr/mnd/kW
400+ kW = 33,75 kr/mnd/kW

Plusskunde 
Nettleie forbruk: 
ordinær nettleie (fastbeløp, energipris, avgifter)

Nettleie innmating: 
negativt energiledd  ved innmating av overskuddsproduksjon beregnes ut fra følgende formel:
Energiledd =  innmating (kWh)  x  spotpris  x  marginaltapssats

Marginaltapssatser: 6,5% vinter dag, 6 % vinter natt/helg, 5% resten av året.

Kunden må selv inngå avtale med sin strømleverandør om salg av overskuddsproduksjon.

Leveringsplikt - strøm etter nettselskapets leveringsplikt 
Første seks uker: Nord Pool spotpris + 6,25 øre/kWh  
Etter seks uker: Nord Pool spotpris + 25 øre/kWh