Nettleiepriser bedrift fra 1. januar 2021

Priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift og eksklusiv forbruksavgift på elektrisk strøm. Fastbeløp er inklusiv lovbestemt påslag til Enovas energifond på 800 kr/år/målepunkt-ID. Det tas forbehold om endringer i priser og offentlige avgifter.  


Bedrift - energimålt
NET-L 

Hovedsikring mindre eller lik 63A ved 230V (40A ved 400V) 
Fastbeløp: 2 700 kr/år 
Energipris: 18,5 øre/kWh 
Forbruksavgift: 16,69 øre/kWh 

NET-S 
Hovedsikring mindre eller lik 125A ved 230V (80A ved 400V) 
Fastbeløp: 5 050 kr/år 
Energipris: 18,5 øre/kWh 
Forbruksavgift: 16,69 øre/kWh

Nye produkter fra 01.06.2021:

Tensio innfører et eget produkt for kunder med små anlegg og lavt energiforbruk. Produktet skal bidra til riktigere prising av nettjenester for kunder med lavt energiforbruk og vil gjelde for kunder med sikringer inntil 20A ved enfase 230V. Kunder med små anlegg vil overføres til dette produktet automatisk og trenger ikke kontakte nettselskapet.


Bolig med liten hovedsikring (NET-MIN)

Hovedsikring mindre enn 20A ved enfase 230V

Fastbeløp: 950 kr/år

Energipris: 18,5 øre/kWh 
Forbruksavgift: 16,69 øre/kWh 

 

Blokkleilighet med liten hovedsikring (NET-MINF)

6 eller flere målere bak stikkledning.

Hovedsikring mindre enn 20A ved enfase 230V

Fastbeløp: 650 kr/år

Energipris: 18,5 øre/kWh 
Forbruksavgift: 16,69 øre/kWh 


Bedrift - effektmålt 
Effektleddet avregnes etter anleggets høyeste timesverdi, som er høyeste målte effektuttak i løpet av en time, for den aktuelle kalendermåneden. 
Hovedsikring større enn 125A ved 230V eller 80A ved 400V 

NMT Effekt lavspent - alle lavspentprodukter
Fastbeløp: 8 800 kr/år 
Energipris: 5,0 øre/kWh 
Forbruksavgift: 16,69 øre/kWh 

Effektpris vinter (nov - apr): 
0-99 kW = 59 kr/kW/mnd 
100-399 kW = 49 kr/kW/mnd 
400+ kW = 39 kr/kW/mnd

Effektpris sommer (mai - okt): 
0-99 kW = 39 kr/kW/mnd
100-399 kW = 33 kr/kW/mnd
400+ kW = 27 kr/kW/mnd  

NM3-1 Effekt høyspent - alle høyspentprodukter

Fastbeløp: 20 800 kr/år 
Energipris: 2,8 øre/kWh 
Forbruksavgift: 16,69 øre/kWh 

Effektpris vinter (nov - apr): 
0-499 kW = 44 kr/kW/mnd 
500-999 kW = 41 kr/kW/mnd 
1000+ kW = 37 kr/kW/mnd

Effektpris sommer (mai - okt): 
0-499 kW = 40 kr/kW/mnd 
500-999 kW = 33 kr/kW/mnd
1000+ kW = 27 kr/kW/mnd

Bedrift - effektmålt uprioritert
Uprioritert tilknytning gir nettselskapet rett til å koble kunden fra nettet. Utkoblingen er av ubegrenset varighet, men kunden vil kobles til nettet uten ugrunnet opphold når dette er driftsmessig forsvarlig. Kunder på uprioritert tilknytning må ha overspenningsvern som tillater uttak av minst 1000 kW.

NMT-UP - Uprioritert forsyning lavspent
Fastbeløp: 8 800 kr/år 
Energipris: 5,0 øre/kWh 
Forbruksavgift: 16,69 øre/kWh 

Effektpris vinter (nov - apr): 
0-99 kW = 18 kr/kW/mnd 
100-399 kW = 15 kr/kW/mnd 
400+ kW = 12 kr/kW/mnd

Effektpris sommer (mai - okt): 
0-99 kW = 18 kr/kW/mnd
100-399 kW = 15 kr/kW/mnd
400+ kW = 12 kr/kW/mnd  

NM3-1-UP - Uprioritert forsyning høyspent

Fastbeløp: 20 800 kr/år 
Energipris: 2,8 øre/kWh 
Forbruksavgift: 16,69 øre/kWh 

Effektpris vinter (nov - apr): 
0-499 kW = 13 kr/kW/mnd 
500-999 kW = 12 kr/kW/mnd 
1000+ kW = 11 kr/kW/mnd

Effektpris sommer (mai - okt): 
0-499 kW = 13 kr/kW/mnd 
500-999 kW = 12 kr/kW/mnd
1000+ kW = 11 kr/kW/mnd

Leveringsplikt - strøm etter nettselskapets leveringsplikt 

Nord Pool spotpris + 5 øre/kWh påslag første 6 uker,  øker deretter til spotpris + 20 øre/kWh påslag.