Nettleiepriser bedrift fra 1. januar 2021

Tensio TS gjør justeringer i sine tariffer fra 1.1.2021. Generelt innebærer endringene en liten prisreduksjon som skyldes reduserte kostnader i nettbransjen, inkludert reduserte kostnader for transmisjonsnettet.

For energimålte kunder blir det en liten reduksjon i fastleddet, mens energileddet forblir uforandret. 

For kunder hvor effekt inngår som en del av avregningsgrunnlaget så gjøres det endringer på effektleddet for å harmonisere tarifferingen i vinter- og sommermåneder med andre nettområder. Hele kundegruppen vil samlet få en liten prisreduksjon, men det kan være fordelingsvirkninger gjennom året, og mellom ulike forbruksgrupper, som gir enkeltaktører et annet resultat.

Priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift og eksklusiv forbruksavgift på elektrisk strøm. Fastbeløp er inklusiv lovbestemt påslag til Enovas energifond på 800 kr/år/målepunkt-ID. Det tas forbehold om endringer i priser og offentlige avgifter.  


Bedrift - energimålt
NET-L 

Hovedsikring mindre eller lik 63A ved 230V (40A ved 400V) 
Fastbeløp: 2 700 kr/år 
Energipris: 18,5 øre/kWh 
Forbruksavgift: 16,69 øre/kWh 

NET-S 
Hovedsikring mindre eller lik 125A ved 230V (80A ved 400V) 
Fastbeløp: 5 050 kr/år 
Energipris: 18,5 øre/kWh 
Forbruksavgift: 16,69 øre/kWh 

Bedrift - effektmålt 
Effektleddet avregnes etter anleggets høyeste timesverdi, som er høyeste målte effektuttak i løpet av en time, for den aktuelle kalendermåneden. 
Hovedsikring større enn 125A ved 230V eller 80A ved 400V 

NMT Effekt lavspent - alle lavspentprodukter
Fastbeløp: 8 800 kr/år 
Energipris: 5,0 øre/kWh 
Forbruksavgift: 16,69 øre/kWh 

Effektpris vinter (nov - apr): 
0-99 kW = 59 kr/kW/mnd 
100-399 kW = 49 kr/kW/mnd 
400+ kW = 39 kr/kW/mnd

Effektpris sommer (mai - okt): 
0-99 kW = 39 kr/kW/mnd
100-399 kW = 33 kr/kW/mnd
400+ kW = 27 kr/kW/mnd  

NM3-1 Effekt lavspent - alle høyspentprodukter

Fastbeløp: 20 800 kr/år 
Energipris: 2,8 øre/kWh 
Forbruksavgift: 16,69 øre/kWh 

Effektpris vinter (nov - apr): 
0-499 kW = 44 kr/kW/mnd 
500-999 kW = 41 kr/kW/mnd 
1000+ kW = 37 kr/kW/mnd

Effektpris sommer (mai - okt): 
0-499 kW = 40 kr/kW/mnd 
500-999 kW = 33 kr/kW/mnd
1000+ kW = 27 kr/kW/mnd

Leveringsplikt - strøm etter nettselskapets leveringsplikt 

Nord Pool spotpris + 5 øre/kWh påslag første 6 uker,  øker deretter til spotpris + 20 øre/kWh påslag.