Nettleiepriser privat gjeldende fra 1. januar 2019  

Nettleie privat er beregnet for husholdningsformål, dvs. boliger, hytter og fellesabonnement for gårdsdrift/bolig. 

Nettleieprisene er oppgitt inklusiv merverdiavgift på 25 %, inklusiv påslag for lovpålagt innbetaling til energifondet (Enova) på 1 øre/kWh og inklusiv forbruksavgift på elektrisk strøm på 15,83 øre/kWh (16,13 øre/kWh fra 1.jan 2020). Det tas forbehold om endringer i priser og  offentlige avgifter.

NEH-L 
Hovedsikring  mindre eller lik 63A ved 230V eller 40A ved 400V  
Fastbeløp: 2 187,5 kr/år 
Energipris: 42,9125 øre/kWh 

NEH-S 
Hovedsikring mindre eller lik 125A ved 230V eller 80A ved 400V 
Fastbeløp: 5 312,5 kr/år 
Energipris: 42,9125 øre/kWh 

NEH-LF (Blokkprodukt). 
6 eller flere målere bak stikkledning. 
Hovedsikring mindre eller lik 63A ved 230V eller 40A ved 400V
Fastbeløp: 1 812,5 kr/år 
Energipris: 42,9125 øre/kWh 

Sesongpris
Nettleie med sesongvariabel energipris. Energiprisen varierer mellom sommer (april - sept) og vinter (jan - mars og okt - des). Avtaletid er minimum ett år.
 
NEH-LV Hovedsikring mindre eller lik 63A ved 230V eller 40A ved 400V
Fastbeløp: 2 187,5 kr/år 
Energipris sommer: 40,4125 øre/kWh 
Energipris vinter: 44,7875 øre/kWh 
 
NEH-SV Hovedsikring mindre eller lik 125A ved 230V eller 80A ved 400V
Fastbeløp: 5 312,5 kr/år 
Energipris sommer: 40,4125 øre/kWh 
Energipris vinter: 44,7875 øre/kWh 

NMH Effektmålt husholdning. 
Hovedsikring større enn 125A ved 230V eller 80A ved 400V 
Fastbeløp: 10 000 kr/år 
Energipris: 27,2875 øre/kWh 
Effektpris: avregnes etter anleggets høyeste timeverdi (høyeste målte effektuttak gjennom en time) i den enkelte kalendermåned.

Effektpris vinter (jan, feb, nov, des)

0-200 kW = 75 kr/mnd/kW
200-500 kW = 66,25 kr/mnd/kW
500-800 kW = 58,75 kr/mnd/kW
>800 kW = 50 kr/mnd/kW

Effektpris sommer (mars - okt)
0-200 kW = 56,25 kr/mnd/kW
200-500 kW = 50 kr/mnd/kW
500-800 kW = 43,75 kr/mnd/kW
>800 kW = 37,5 kr/mnd/kW

Plusskunde 
Nettleie forbruk:
ordinær nettleie (fastbeløp, energipris, avgifter)

Nettleie innmating: 
negativt energiledd  ved innmating av overskuddsproduksjon beregnes ut fra følgende formel:
Energiledd =  innmating (kWh)  x  spotpris  x  marginaltapssats

Marginaltapssatser: 6,5% vinter dag, 6 % vinter natt/helg, 5% resten av året.

Kunden må selv inngå avtale med sin strømleverandør om salg av overskuddsproduksjon.

Leveringsplikt - strøm etter nettselskapets leveringsplikt 
Første seks uker: Nord Pool spotpris + 6,25 øre/kWh  
Etter seks uker: Nord Pool spotpris + 25 øre/kWh