Nettleiepriser bedrift gjeldende fra 1. januar 2019

Priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift og eksklusiv forbruksavgift på elektrisk strøm. Fastbeløp er inklusiv lovbestemt påslag til Enovas energifond på 800 kr/år/målepunkt-ID.  Det tas forbehold om endringer i priser og offentlige avgifter.   


NET-L
Hovedsikring mindre eller lik 63A ved 230V (40A ved 400V)
Fastbeløp: 2 550 kr/år
Energipris: 17,5 øre/kWh
Forbruksavgift: 15,83 øre/kWh (16,13 øre/kWh fra 1.jan 2020)

NET-S
Hovedsikring mindre eller lik 125A ved 230V (80A ved 400V)
Fastbeløp: 5 050 kr/år
Energipris: 17,5 øre/kWh
Forbruksavgift: 15,83 øre/kWh (16,13 øre/kWh fra 1.jan 2020) 

Bedrift - effektmålt
Effektleddet avregnes etter anleggets høyeste timeverdi, som er høyeste målte effektuttak i løpet av en time, for den aktuelle kalendermåneden.
Hovedsikring større enn 125A ved 230V eller 80A ved 400V

NMT Effektmålt næring, lavspenning
Fastbeløp: 8 800 kr/år
Energipris: 5,0 øre/kWh
Forbruksavgift: 15,83 øre/kWh (16,13 øre/kWh fra 1.jan 2020)

Effektpris vinter (jan, feb, nov, des):
0-200 kW = 60 kr/mnd
200-500 kW = 53 kr/mnd
500-800 kW = 47 kr/mnd
>800 kW = 40 kr/mnd

Effektpris sommer (mars - oktober):
0-200 kW = 45 kr/mnd
200-500 kW = 40 kr/mnd
500-800 kW = 35 kr/mnd
>800 kW = 30 kr/mnd  


NM3-1 Effektmålt næring, høyspenning
Fastbeløp: 20 800 kr/år
Energipris: 2,8 øre/kWh
Forbruksavgift: 15,83 øre/kWh (16,13 øre/kWh fra 1.jan 2020)

Effektpris vinter (jan, feb, nov, des):  
0-500 kW = 45 kr/mnd
500-1000 kW = 42 kr/mnd
>1000 kW = 38 kr/mnd

Effektpris sommer (mars - oktober):
0-500 kW = 35 kr/mnd
500-1000 kW = 33 kr/mnd
>1000 kW = 28 kr/

Leveringsplikt - strøm etter nettselskapets leveringsplikt
Første seks uker: Nord Pool spotpris + 5 øre/kWh  
Etter seks uker: Nord Pool spotpris + 20 øre/kWh