Nettleiepriser privat 2018

Nettleie privat er produkter beregnet for husholdningsformål, dvs. boliger, hytter og fellesabonnement for gårdsdrift/bolig. Alle priser er inkl. mva. Det tas forbehold om endringer i priser og avgifter.

NEH-L
Hovedsikring  mindre eller lik 63A ved 230V eller 40A ved 400V  
Fastbeløp: 1875 kr/år 
Energipris: 42,6 øre/kWh 
(herav Enovaavgift 1,25 øre/kWh, forbruksavgift 20,725 øre/kWh, energitransport 20,625 øre/kWh) 

NEH-S
Hovedsikring mindre eller lik 125A ved 230V eller 80A ved 400V 
Fastbeløp: 5 000 kr/år 
Energipris: 42,6 øre/kWh 
(herav Enovaavgift 1,25 øre/kWh, forbruksavgift 20,725 øre/kWh, energitransport 20,625 øre/kWh) 
 
NEH-LF (Blokkprodukt).
6 eller flere målere bak stikkledning.
Hovedsikring mindre eller lik 63A ved 230V eller 40A ved 400V
Fastbeløp: 1 500 kr/år 
Energipris: 42,6 øre/kWh 
(herav Enovaavgift 1,25 øre/kWh, forbruksavgift 20,725 øre/kWh, energitransport 20,625 øre/kWh) 

NMH Effektmålt husholdning.
Hovedsikring større enn 125A ved 230V eller 80A ved 400V 
Fastbeløp: 10 000 kr/år 
Energipris: 28,225 øre/kWh (herav Enovaavgift 1,25 øre/kWh, forbruksavgift 20,725 øre/kWh, energitransport 6,25 øre/kWh) 

Effektpris:
Effektleddet avregnes etter anleggets høyeste timeverdi (høyeste målte effektuttak gjennom en time) i den enkelte kalendermåned.

 

Vinter (jan, feb, nov, des)
0-200 kW = 75 kr/mnd/kW
200-500 kW = 66,25 kr/mnd/kW
500-800 kW = 58,75 kr/mnd/kW
>800 kW = 50 kr/mnd/kW

Sommer (mars - okt)
0-200 kW = 56,25 kr/mnd/kW
200-500 kW = 50 kr/mnd/kW
500-800 kW = 43,75 kr/mnd/kW
>800 kW = 37,50 kr/mnd/kW

Leveringsplikt - strøm etter nettselskapets leveringsplikt
Nord Pool spotpris + 6,25 øre/kWh påslag første 6 uker, deretter økes det til spotpris + 25,00 øre/kWh 

Sesongpris
Nettleie med sesongvariabel energipris. Energiprisen varierer mellom sommer (1. april - 30. sept) og vinter (1. jan - 31. mars og 1. okt - 31. des). Avtaletid minimum ett år.
 
NEH-LV Hovedsikring mindre eller lik 63A ved 230V eller 40A ved 400V
Fastbeløp: 1 875 kr/år 
Energipris sommer: 40,1 øre/kWh 
Energipris vinter: 44,475 øre/kWh 
(herav Enovaavgift 1,25 øre/kWh, forbruksavgift 20,725 øre/kWh)

NEH-SV Hovedsikring mindre eller lik 125A ved 230V eller 80A ved 400V
Fastbeløp: 5 000 kr/år 
Energipris sommer: 40,1 øre/kWh 
Energipris vinter: 44,475 øre/kWh 
(herav Enovaavgift: 1,25 øre/kWh, forbruksavgift: 20,725 øre/kWh)