Nettleiepriser bedrift 2018

Priser er oppgitt eks. merverdiavgift og forbruksavgift. Fastbeløp er inkl. lovbestemt påslag til Enovas energifond på 800 kr/år. Det tas forbehold om endringer i priser og avgifter. 

NET-L
Hovedsikring mindre eller lik 63A ved 230V (40A ved 400V)
Fastbeløp: 2 300 kr/år
Energipris: 16,5 øre/kWh
Forbruksavgift: 16,58 øre/kWh

NET-S
Hovedsikring mindre eller lik 125A ved 230V (80A ved 400V)
Fastbeløp: 4 800 kr/år
Energipris: 16,5 øre/kWh
Forbruksavgift: 16,58 øre/kWh

Bedrift - effektmålt
Effektleddet avregnes etter anleggets høyeste timeverdi, som er høyeste målte effektuttak i løpet av en time, for den aktuelle kalendermåneden.
Hovedsikring større enn 125A ved 230V eller 80A ved 400V

NMT Effektmålt næring, lavspenning.
Fastbeløp: 8 800 kr/år
Energipris: 5,0 øre/kWh
Forbruksavgift: 16,58 øre/kWh
Effektpris vinter (jan, feb, nov, des):
0-200 kW = 60 kr/kW/mnd
200-500 kW = 53 kr/kW/mnd
500-800 kW = 47 kr/kW/mnd
>800 kW = 40 kr/kW/mnd
Effektpris sommer (mars - oktober):
0-200 kW = 45 kr/kW/mnd
200-500 kW = 40 kr/kW/mnd
500-800 kW = 35 kr/kW/mnd
>800 kW = 30 kr/kW/mnd 

NM3-1 Effektmålt næring, høyspenning
Fastbeløp: 20 800 kr/år
Energipris: 2,8 øre/kWh
Forbruksavgift: 16,58 øre/kWh
Effektpris vinter (jan, feb, nov, des):  
0-500 kW = 45 kr/kW/mnd
500-1000 kW = 42 kr/kW/mnd
>1000 kW = 38 kr/kW/mnd
Effektpris sommer (mars - oktober):
0-500 kW = 35 kr/kW/mnd
500-1000 kW = 33 kr/kW/mnd
>1000 kW = 28 kr/kW/mnd

Leveringsplikt - strøm etter nettselskapets leveringsplikt Nord Pool spotpris + 5 øre/kWh påslag første 6 uker, deretter økes det til spotpris + 20 øre/kWh