Når uhell skjer

Hvis noen får strøm gjennom kroppen behøver personen øyeblikkelig førstehjelp.

Ved fare for liv og helse, ring:
110 - Brann
112 - Politi
113 - Ambulanse

Ved feil eller skade på strømanlegg, for eksempel om du har observert en åpen strømkasse, kan nettsentralen kontaktes hele døgnet på telefon
482 86 320 eller 74 12 15 00