Når uhell skjer

Hvis noen får strøm gjennom kroppen behøver personen øyeblikkelig førstehjelp.

Ved fare for liv og helse, ring:
110 - Brann
112 - Politi
113 - Ambulanse

Ved feil eller skade på strømanlegg, for eksempel om du har observert en åpen strømkasse, kan nettsentralen kontaktes hele døgnet på telefon 74121500.