Vestbyen Transformatorstasjon


Nye_Vestbyen_transformatorstasjon_mod.jpg

Estimert ferdig

2023

Status
Ferdigstilles


Info om prosjektet


Tensio fornyer Ila (Vestbyen) transformatorstasjon. Stasjonen har som hovedoppgave å sørge for fordeling av kraft til Trondheims vestlige områder.

Den gamle transformatorstasjonen tilfredsstilte ikke dagens krav til sikker drift, og ble derfor besluttet erstattet av et mindre, nytt og moderne bygg som vil sikre kraftforsyningen i området i lang tid fremover.

Arbeidet med fornyelse av Ila (Vestbyen) transformatorstasjon har allerede kommet langt og er planlagt sluttført i løpet av 2023.

Spørsmål?

Prosjekt - Vestbyen transformatorstasjon

Kontakt oss

Kundeservice Tensio TS
74 12 15 00

Prosjektleder:
Svein Harald Gunnes 
svein.gunnes@tensio.no

Dokumentasjon