Klæbu transformatorstasjon

Estimert ferdig

2027

Status

Under planlegging

Info om prosjektet

Klæbu transformatorstasjon er viktig for strømforsyning av Trondheim. Det planlegges nå for en utvidelse av kapasiteten til stasjonen. Det vil for Tensio bety en ny transformatorstasjon inkludert bryteranlegg.

 Spørsmål?

Prosjekt - Klæbu transformatorstasjon

Kontakt oss

Kundeservice Tensio TS
74 12 15 00

Prosjektleder:
Svein Harald Gunnes 
svein.gunnes@tensio.no