Brattøra Transformatorstasjon


Brattøra.jpg

Estimert ferdig

2030

Status

Under planlegging

Info om prosjektet

Arbeidet med ny transformatorstasjon på Brattøra er i tidlig planleggingsfase.
Hvis alt går etter planen starter bygging av ny stasjon i 2028 med påfølgende idriftsettelse i 2030. 

 

Spørsmål?

Prosjekt - Brattøra Transformatorstasjon

Kontakt oss

Kundeservice Tensio TS
74 12 15 00

Prosjektleder:
Svein Harald Gunnes 
svein.gunnes@tensio.no