Pågående prosjekter i Trondheim


Bilde1.pngTensio forbereder fremtidens strømforsyning i Trondheimsområdet og har flere pågående prosjekter for å forsterke og forbedre strømnettet. Her finner du informasjon om våre tiltak og prosjekter.

Tensio ønsker sammen med Statnett å tilrettelegge for
ytterligere elektrifisering i Trondheim ved at:

- Alle nye kabelforbindelser bygges for 132 kV - Tensio
- Alle nye/fornyede stasjoner bygges for 132kV - Tensio
- 132kV driftsspenning innføres stegvis – Tensio
- Etablere ny sentralnettsstasjon (420 kV) - Statnett
- Samarbeide med Trondheim kommune og Trøndelag
fylkeskommune for koordinert infrastrukturutbygging ved
sammenfallende prosjekter