Jobb i Tensio?

Tensio har som ambisjon å bli et ledende nettselskap i Norge. Med ansvar for samfunnets viktigste infrastruktur, er det et mål som forplikter. Vi har vært tilstede i godt over hundre år, og vi skal være her de neste hundre også. Derfor bygger vi et mer robust og effektivt nett. Vi hjelper kundene våre å ta i bruk nye løsninger som gir en bedre hverdag. Tensio står foran mange spennende utfordringer, hvor hele samfunnet elektrifiseres i mye større grad. Dette krever endringsvilje, nytenking og ny kompetanse.