Søknad om kompensasjon ved brudd i strømforsyningen

Du vil automatisk få økonomisk kompensasjon dersom strømmen er borte i mer enn 12 timer. Dette vil bli utbetalt i løpet av 12 uker etter strømbruddet. Kompensasjonen går til fradrag på din nettleiefaktura.

Dersom du opplever å ikke få utbetalt kompensasjon, ber vi deg melde inn krav i skjemaet nedenfor.