Priser ved stenging, gjenåpning og annet fra 1. januar 2019

Alle priser er oppgitt inklusiv mva.

Priser for stenging av måler

Midlertidig stenging og gjenåpning av anlegg, bestilt av kunde, i en periode på
under 12 måneder koster kr 1 250 + fastbeløp på nettleie.
Stenging på grunn av at vi ikke mottar betaling koster kr 2 500.

Ved installasjonsarbeid kontakter du en elektriker for leie av byggestrømskap. 

Følgende priser gjelder for ut- og innkobling av anlegget:
Ut- og innkobling av anlegg på hverdager kl. 07-15, kr 4 600
Tillegg ved ut- og innkobling på hverdager kl. 15-21, kr 1 750
Tillegg ved ut- og innkobling på hverdager kl. 21-07, kr 2 600
Tillegg ved ut- og innkobling på helg og helligdager, kr 2 600
 
Bomtur
Følgende priser gjelder når vi møter opp til forhåndsvarslet oppdrag,
men avtalt oppdrag ikke kan utføres:
Hverdager kl. 07-15, kr 1 750
Tillegg hverdager kl. 15-21, kr 1 550
Tillegg hverdager kl. 21-07, kr 2 050
Tillegg helg og helligdager, kr 2 050 
 
Provisoriske anlegg og byggestrøm
Til- og frakobling av anlegg hverdager kl. 07-15, kr 5 800
Tillegg ved til-og frakobling hverdager kl. 15-21, kr 1 050
Tillegg ved til-og frakobling hverdager kl. 21-07, kr 2 100
Tillegg ved til-og frakobling helg og helligdager, kr 2 100
 
Målerkontroll bestilt av kunde
Når du bestiller målerkontroll og det
ikke blir funnet feil på måleren må du betale kr 2 500.

Gebyr for manuell avlesning (se retningslinjer fra NVE)
Deaktivering av kommunikasjonsmodul i automatisk strømmåler koster kr 2 812,50.
Årsgebyr for måler med med deaktivert kommunikasjonsgebyr, kr 1 750.