Forbruk og faktura

Alle husstander skal i løpet av 2019 ha fått installert en ny, automatisk strømmåler. Dersom du ennå ikke har fått ny måler, eller hvis vi ennå ikke kan kommunisere med din nye måler, vil du motta varsel fra oss om å lese av strømmen.

Mottar du felles faktura for strøm og nettleie fra din strømleverandør må du rette eventuelle spørsmål om faktura til strømleverandøren din.

 

DinSide får du oversikt over ditt strømforbruk, fakturaer og mulighet til å hente ut fakturakopi.