Skal du flytte?

Når du skal flytte tar du kontakt med din strømleverandør. Du får automatisk nettleie når du bestiller strøm hos en strømleverandør. 

For å si opp avtale må vi enten stenge strømmen to uker frem i tid, eller så kan du avtale med innflytter at vedkommende tar over avtalen på utflyttingsdato. Dersom innflytter bestiller strøm på måleren blir din avtale automatisk sagt opp. Det kan derfor være lurt å kontakte innflytter eller huseier for å gjøre avtale om hvilken dato som skal være gjeldende.