Dine rettigheter

Vi vil alltid gjøre vårt ytterste for at våre kunder får den beste tjenesten fra oss. Noen ganger oppstår det likevel feil og feilsituasjoner. Da kan du som kunde ha rett på kompensasjon eller erstatning fra oss. Vi er medlem av Elklagenemda og behandler innkommende saker på linje med praksis i Elklagenemda. En sak kan ikke gå til Elklagenemda før den er ferdigbehandlet hos oss. På Elklagenemda finner du mer informasjon om tidligere vedtak, og du kan klage inn saker som ikke er ferdigbehandlet.