Hva bør du gjøre ved strømstans?

Det finnes flere mulige årsaker som kan forårsake et strømbrudd, og de vanligste av dem er feil hjemme hos deg selv. Vi ber deg derfor om å sjekke et par ting før du ringer inn til oss ved et strømbrudd. Nedenfor finner du informasjon om hva du kan gjøre ved et strømbrudd, hvem du kan kontakte, dine rettigheter, samt hvordan du kan få varsler ved strømbrudd og hvem du kontakter om du ser ødelagte gatelys.